วันที่ 27 มกราคม 2563 นายแพทย์นิติ เหตานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ประชุมทบทวนแนวทางการรับ รักษา และส่งต่อผู้ป่วย ไวรัสโคโรนา (ไข้หวัด อู่ฮั่น) ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม

โรงพยาบาลเสนา จ.พระนครศรีอยุธยา