วันที่ 23 มกราคม 2563 นายแพทย์นิติ เหตานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา เป็นประธานเปิดกิจกรรม “อาหาร ปลอดภัย เทศกาลตรุษจีน” แนะนำการเลือกอาหารสำหรับเทศกาลตรุษจีน ใช้หลัก 4ส. 1ร. เลือกซื้ออาหารไหว้ตรุษจีน คือ เลือกซื้อของสด ทำให้สะอาด ปรุงให้สุก เก็บใส่ตู้เย็น เน้นรับประทานขณะร้อน ณ แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเสนา จ.พระนครศรีอยุธยา