โรงพยาบาลเสนาขอขอบคุณ บริษัท เมดิทอป จำกัด บริจาค เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ มูลค่า 55,000 บาท  โดยนายแพทย์นิติ  เหตานุรักษ์   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา พร้อมคณะผู้บริหาร รับมอบ เพื่อไว้ใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลเสนา ณ ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลเสนา