Name File
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดสว่านสำหรับผ่าตัดกระดูกขนาดเล็ก โรงพยาบาลเสนา ตำบลเจ้าเจ็ด อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง