วันที่ 21 สิงหาคม 2563 นพ.อัศวิน รุ่งพัฒนกิจชัย อายุรแพทย์ พร้อมคณะพยาบาลหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย โรงพยาบาลเสนา และเจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย รับบริจาคดวงตา จากครอบครัวผู้เสียชีวิต เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านสายตา

โรงพยาบาลเสนาขอเชิดชูเกียรติ คุณสุนทร เจริญผล (ผู้เสียชีวิต) ขออนุโมทนาบุญ และขอขอบพระคุณครอบครัวผู้บริจาคดวงตามา ณ โอกาสนี้