วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 แพทย์หญิงวิภาวี ตีรณวัฒนกูล  หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วยเภสัชกร  แพทย์แผนไทยประยุกต์คลินิก Long Covid โดยจ่ายยากัญชาและสมุนไพรไทย ให้คำปรึกษาในการใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์  โดย นพ.ณรงค์ ถวิลวิสาร นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงาน และเยี่ยมให้กำลังใจทีมผู้ปฏิบัติงาน ในงานคลินิกกัญชาทางการแพทย์สัญจร ระหว่างวันที่ 8 -10 กรกฎาคม 2565 ดำเนินการโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา