วันที่ 21 มิถุนายน 2564 โรงพยาบาลเสนา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของโรงพยาบาลเสนา ซึ่งมีคณะกรรมจากภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพ โดยมี แพทย์หญิงโสภา งดงาม รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลเสนา  เป็นประธานในการประชุม  ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม โรงพยาบาลเสนา