วันที่ 23  มิถุนายน 2565 โรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บริษัท เอสพีซี เทรดดิ้ง กรุ๊ป จำกัด มอบ เครื่องเฝ้าติดตามสัญญาชีพ จำนวน 2 เครื่อง เครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพผู้ป่วย จำนวน 2 เครื่อง และชุดฟื้นชีพชนิดมือบีบสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 20 ชิ้น  รวมมูลค่า 404,000 บาท  โดยมีแพทย์หญิงโสภา งดงาม รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์  โรงพยาบาลเสนา   เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา