โรงพยาบาลเสนา ขอขอบคุณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์ วัดเจ้าเจ็ดใน นำโดยพระมหาสุชีพสุชีโว  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเจ้าเจ็ดใน และคณะผู้ปฏิบัติธรรม ที่ได้บริจาคเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ (Infusion Pump) จำนวน 3 เครื่อง เครื่องควบคุมการฉีดยาขนาดเล็ก(Syringe Driver) จำนวน 1 เครื่อง เครื่องให้ยาอัตโนมัติ (syringe pump) จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ประโยชน์สำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลเสนา โดยแพทย์หญิงโสภา  พิชัยณรงค์ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านการแพทย์ และคณะเจ้าหน้าที่ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562  ณ ประชุมทับทิมสยามโรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา