โรงพยาบาลเสนา ขอขอบคุณ  บริษัท เหรียญทองชุปเปอร์บิ๊ก จำกัด ที่ได้บริจาคตู้เย็น มิซูมิชิ จำนวน 1 หลัง กระดาษทิชชู  จำนวน 150 แผ่น ผงซักฟอก จำนวน 2 ลัง และสบู่ซักผ้าขาว จำนวน 1 ลัง รวมมูลค่า  13,000 บาท เพื่อใช้ประโยชน์สำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลเสนา โดยแพทย์หญิงโสภา  พิชัยณรงค์ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านการแพทย์ และคณะเจ้าหน้าที่ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562  ณ โรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา