วันที่ 2 มิถุนายน 2565  โรงพยาบาลเสนาให้การต้อนรับ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดยคุณเบญจวรรณ  รัตนภาค  ประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  พร้อมทีม เข้ามอบของเยี่ยมแก่ผู้ประกันตนที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาลเสนา จำนวน 22 ราย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา    พัชรสุธาพิมลลักษณ           พระบรมราชินี  โดยมีแพทย์หญิงมนชยา    รักษาวงศ์   ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ ด้านพัฒนาระบบบริการ และสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา