วันที่ 14 สิงหาคม 2563 โรงพยาบาลเสนาให้การต้อนรับ สโมสรโรตารีแห่งประเทศไทย ในการเยี่ยมชมห้องผ่าตัดวิสัญญีโรงพยาบาลเสนา โดยมีคุณวัฒนา เภทพ่อค้า รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล พร้อมทีมแพทย์ พยาบาล ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องผ่าตัดวิสัญญี โรงพยาบาลเสนา