วันที่ 6 สิงหาคม 2563 โรงพยาบาลเสนาให้การต้อนรับ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดยคุณพจนารถ สุทธิพร ประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายอนุกูล เรือนแก้ว นายอำเภอเสนา พร้อมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้ามอบของเยี่ยมแก่ผู้ประกันตนที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาลเสนา จำนวน 24 ราย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม โดยมีนายแพทย์นิติ เหตานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลเสนา