เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 โรงพยาบาลเสนาขอขอบพระคุณ ครอบครัวคุณเอกพงษ์   คำสุข   บริจาคเงิน จำนวน 20,000 บาท และน้ำดื่มจำนวน 50 แพ็ค  เพื่อร่วมสมทบทุนสู้ภัยโควิด – 19  โดยมี คุณวัฒนา   เภทพ่อค้า รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลเสนา เป็นผู้รับมอบ