วันที่ 13 พฤษภาคม 2564  โรงพยาบาลเสนาขอขอบพระคุณ สหกรณ์การเกษตรเสนา บริจาคเงิน จำนวน 10,000 บาท โดยมีคุณกิตติพงศ์ ฉอ้อนโฉม ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเสนา เป็นผู้ส่งมอบ  เพื่อร่วมสมทบทุนสู้ภัยโควิด-19 โรงพยาบาลเสนาขอขอบคุณ