โรงพยาบาลเสนาขอขอบคุณ ครอบครัว  เสิศวจนะภักดี บริจาคเงินจำนวน 10,000 บาท  เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ โดยมี คุณศุขศรี      สุขสำราญ พยาบาลเวรตรวจการ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562  ณ โรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา