วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 โรงพยาบาลเสนา โดยทีมกายภาพบำบัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการกายภาพบำบัดสำหรับการบาดเจ็บในนักวิ่ง เพื่อเตรียมความพร้อมนักกายภาพบำบัด งานวิ่ง “Sena Run For Life วิ่งเพื่อชีวิต” ครั้งที่ 1 ซึ่งจะจัดขึ้นวันที่ 4 สิงหาคม 2562 โดยมี ผศ.ดร.คมศักดิ์ สินสุรินทร์  อาจารย์ประจำคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร ณ โรงพยาบาลเสนา จ.พระนครศรีอยุธยา