วันที่ 18 มกราคม 2564 แพทย์หญิงมนชยา รักษาวงศ์   ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเสนา ร่วมงานรัฐพิธี “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2564 โดยมีนายภานุ  แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช บริเวณทุ่งภูเขาทอง จ.พระนครศรีอยุธยา