วันที่ 17 มกราคม 2564 นพ.อำนวย ชิตาพนารักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเสนา ร่วมงานรัฐพิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ประจำปี 2564 โดยมีนายภานุ  แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา