วันที่ 4 มกราคม 2562 แพทย์หญิงมนชยา รักษาวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการ และสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเสนา ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวัน “ฉลองชัยชนะของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” ประจำปี 2563 ณ อนุสรณ์สถานบ้านพรานนก วัดพรานนก ตำบลโพสาวหาญ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา