โรงพยาบาลเสนา ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสนา ลงพื้นที่คัดกรอง Active Finding กลุ่มสัมผัสเสี่ยงที่เดินทางไปสนามไก่ชนสนามประลองไก่ ทุกแห่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง แบบต่อเนื่อง หวังพบเร็ว รักษาเร็ว เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด ผู้ติดเชื้อโควิด-19  ณ ตำบลบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 7-8 มกราคม2564