วันที่ 20 กันยายน 2564 โรงพยาบาลเสนา ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสนา ลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 ในกลุ่มเปราะบาง ติดเตียง,ผู้พิการ และผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ โรงพยาบาล ได้ ในเขตอำเภอเสนา จำนวน 99 ราย ตามแผนปฎิบัติงานเชิงรุกให้บริการวัคซีนในกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด