วันที่ 17 มิถุนายน 2565 แพทย์หญิงโสภา  งดงาม รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลเสนา   พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ คุณปรียนิตย์  ใหม่เจริศรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญพิเศษ กรมอนามัย ผศ.ดร.มนพร วงศ์สุนทรชัย                       และดร.บุษราคัม     ฐิตานุวัฒน์   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย และผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เข้าสัมภาษณ์การดำเนินงานการเตรียมความพร้อมและปรับตัว เพื่อรองรับสาธารณภัยฉุกเฉินจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ(กรณีน้ำท่วม) เพื่อจัดทำแนวทางการดำเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital Challenge  ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม โรงพยาบาลเสนา