วันที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา  05.00 น.  แพทย์หญิงโสภา  พิชัยณรงค์ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านการแพทย์ โรงพยาบาลเสนา  พร้อมนักวิ่งชมรมหมูแข็งแรง เข้าร่วมงาน “เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ เทิดไท้องค์ราชัน ราษฎร์บำรุงศิลป์  มินิ – ฮาร์ฟมาราธอน ครั้งที่ 6  และรับบริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ณ โรงเรียน ราษฎร์บํารุงศิลป์  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา