วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 คุณวัฒนา  เภทพ่อค้า รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเสนา  พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมวางพวงมาลาราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต “สมเด็จพระนารายณ์มหาราช” ประจำปี 2563  ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ( สนามกีฬากลาง)