วันที่ 3 สิงหาคม 2565 แพทย์หญิงโสภา งดงาม รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลเสนา นายเกียรติศักดิ์ ชั้วทอง สาธารณสุขอำเภอเสนา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ในโอกาสประเมินคัดเลือก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ (สสอ.) ดีเด่น ระดับภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อเป็นตัวแทนของภาคกลางเข้ารับการประเมินคัดเลือก สำนักงานสาธารณสุข (สสอ.) ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี นายแพทย์ยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานกล่าวต้อนรับ พร้อมให้กำลังใจคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสนา ในการประเมินคัดเลือกดังกล่าว ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา