วันที่ 15 มกราคม 2563 คุณนวลจันทร์  แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการเหล่ากาชาดกิ่งกาชาดอำเภอ และตัวแทนส่วนราชการ เข้าเยี่ยมมอบของอุปโภค บริโภค จำเป็น ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง  ผู้สูงอายุ 100 ปี ในโครงการผู้ว่าฯพานายอำเภอและผู้นำกินข้าวเที่ยงกับนักเรียน และประชุมปัญหาของอำเภอ โดยคุณวัฒนา  เภทพ่อค้า รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเสนา พร้อมทีมสาธารณสุข ให้การต้อนรับและนำลงพื้นที่  ในการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้สูงอายุ 100 ปี ในเขตพื้นที่อำเภอเสนา