วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 17.30 น. นายแพทย์ณัฏฐพล เผด็จสุวันนุกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านปฐมภูมิ โรงพยาบาลเสนา พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มทอง – พุ่มเงิน และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดยมีนางอมรรัตน์ กรึงไกร นายอำเภอเสนา เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและในวันเดียวกันคุณนงลักษณ์ ก่ำภัคสร พยาบาลวิชาชีพ หัวหน้าหอผู้ป่วยหนัก ( ICU ) และคณะ ร่วมพิธี ฯ โดยมีโดยมี นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา