วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 นายแพทย์อำนวย ชิตาพนารักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยนางอมรรัตน์ กรึงไกร นายอำเภอเสนา /นายกกิ่งกาชาดอำเภอเสนา เป็นประธานในพิธี่ กล่าวน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ กล่าวคำปฏิญาณตน “เราทำความดีด้วยหัวใจ  และร่วมกิจกรรมทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ โดยรอบ ณ วัดอู่สำเภา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา