วันที่ 8 มกราคม 2563 โรงพยาบาลเสนา ขออนุโมทนาบุญ พระมหาสุชีพ สุชีโว ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเจ้าเจ็ดใน ที่ได้มอบเครื่อง infusion pump และเครื่อง syring pump เนื่องในโอกาสทำบุญวันคล้ายวันเกิด โดยคุณวัฒนา เภทพ่อค้า รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล เป็นผู้รับมอบ ณ วัดเจ้าเจ็ดใน จ.พระนครศรีอยุธยา