วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 รพ.เสนา ขอขอบคุณคุณชาลี ยิ่งคิด และครอบครัว บริจาครถเข็นนั่งสำหรับผู้ป่วย จำนวน 5 คัน และปรอทวัดอุณหภูมิ จำนวน 2 เครื่อง ในงานฌาปณกิจศพ คุณพ่อหนุน จันทร์สว่าง  ณ วัดม่วงหวาน อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา