วันที่ 23 กรกฎาคม 2563  แพทย์หญิงมนชยา รักษาวงศ์   ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ  คุณณัฐวัฒน์ ฤกษ์ชัยศรี  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลเสนา ให้การต้อนรับ คุณมงคล เฟื่องมงคลวิทยา  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ในการศึกษาดูงาน คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ ( ARI Clinic ) โรงพยาบาลเสนา ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม