วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 นายณัฐวัฒน์  ฤกษ์ชัยศรี  รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ พร้อมทีม ให้การต้อนรับ นายแพทย์ณรงค์ ถวิลวิสาร  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลาดบัวหลวง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคุณนครินทร์ อาจหาญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการประชุมตรวจรับงาน ปรับปรุงระบบกรองและแรงดันอากาศเป็นลบ Cohort Ward และ Isolate Negative Pressure Room สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม โรงพยาบาลเสนา