วันที่ 12 พฤษภาคม 2564  นายแพทย์ณัฏฐพล เผด็จสุวันนุกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านปฐมภูมิ โรงพยาบาลเสนา ร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อระดับอำเภอ ประชุมรณรงค์ และประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วน เชิญชวนประชาชนลงทะเบียน และรับการฉีดวัคซีน COVID-19 ของอำเภอเสนา โดยมีนายจักรพันธ์ ดำคุ้ม ปลัดอำเภอเสนา รักษาราชการแทนนายอำเภอเสนา เป็นประธานเปิดการประชุม ณ หอประชุมอำเภอเสนา จ.พระนครศรีอยุธยา