เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 นายแพทย์ณัฏฐพล เผด็จสุวันนุกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านปฐมภูมิ หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านปฐมภูมิ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลเสนา พร้อมทีม จัดสอนการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ถวายความรู้ และฝึกปฏิบัติ แก่พระภิกษุสงฆ์ สอนและฝึกทักษะนักเรียน เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้นได้อย่างทันท่วงที ณ วัดสามกอ จ.พระนครศรีอยุธยา