เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564  แพทย์หญิงโสภา  งดงาม  รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลเสนา  เป็นประธานเปิดการประชุม ทีมพี่เลี้ยงคุณภาพ (Facilitator) ชี้แจงแนวทางการรับการเยี่ยมสำรวจ  วางแผนเยี่ยมสำรวจภายใน เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพ ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม โรงพยาบาลเสนา