เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 คุณวัฒนา     เภทพ่อค้า   รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเสนา พร้อมทีมพยาบาล  เข้าร่วมศึกษาดูงาน เรื่องการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง  (Palliative care)  เป็นวิธีการดูแลผู้ป่วยและครอบครัว ที่เป็นโรคที่รักษาไม่หาย โดยให้การป้องกัน บรรเทาอาการรบกวน ตลอดจนการบรรเทาความทุกข์ทรมานด้านต่างๆ ณ โรงพยาบาลนครนายก จังหวัดนครนายก