เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 แพทย์หญิงโสภา งดงาม รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลเสนา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีสรงน้ำศพ และพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ พระพุทไธศวรรย์วรคุณ (หลวงปู่หวล ภูริภัทรโท) อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์พระอารามหลวง ณ วัดพุทไธศวรรย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา