วันที่ 23 ธันวาคม 2563 คุณวัฒนา เภทพ่อค้า รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล ในนามตัวแทนโรงพยาบาลเสนา พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ เข้ารับใบประกาศนียบัตรมาตรฐานคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) และสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ในงานประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2563 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี