วันที่ 3 ธันวาคม 2563 โรงพยาบาลเสนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Happy Body สุขภาพดีเริ่มที่ตัวเรา” ได้รับเกียรติจาก อาจารย์สถาวร จันทร์ผ่องศรี (ครูดิน) อดีตนักวิ่งทีมชาติไทยและกูรูทางด้านการวิ่ง เป็นวิทยากร ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงมุมมองการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การเตรียมตัวเมื่ออยากเริ่มต้นออกกำลังกาย และความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิ่ง พัฒนาจากการวิ่งสู่การลงแข่ง โดยมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเสนา บุคลากรทางด้านสาธารณสุขในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนักวิ่งทีมต่าง ๆ ในเขตอำเภอเสนา เข้าร่วมอบรม จำนวน 100 คน ณ ห้องประชุมบุษราคัม โรงพยาบาลเสนา