นายสมศักดิ์      เจริญไพฑูรย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเสนา ให้การต้อนรับ คุณชาญชัย   อุดมลาภธรรม ประธานบริหาร บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) บริจาค เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 150,000 บาท พร้อมกลุ่มสรัสจันทร และคณะ มอบเงินบริจาค จำนวน 50,000 บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลเสนา โดยมีคุณวัฒนา  เภทพ่อค้า รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม  2564 ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม โรงพยาบาลเสนา