วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 แพทย์หญิงโสภา งดงาม รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลเสนา  พร้อมทีมผู้บริหาร และแพทย์พี่เลี้ยงสาขาต่างๆ ให้การต้อนรับ และจัดปฐมนิเทศให้แก่ แพทย์ใช้ทุนปี 1 และทันตแพทย์ใหม่ จำนวน 10 ท่าน ซึ่งจะมาปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลเสนา

ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม