วันที่ 17 มกราคม 2563 ชมรมผู้ป่วยเบาหวานและญาติ รพ.เสนา จัดกิจกรรมพบปะสังสรรค์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยทางชมรมจะมีการจัดกิจกรรมพบปะสมาชิกทุก ๆ 2 เดือน ได้รับเกียรติจากนายแพทย์ณัฏฐพล เผด็จสุวันนุกูล อายุรแพทย์ และนายแพทย์เชษฐ์ อมรพิทักษ์ ศัลยแพทย์โรงพยาบาลเสนา บรรยายเรื่อง “แผลที่เท้ากับเบาหวาน”  ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้ป่วยเบาหวาน ญาติผู้ป่วย และประชาชนทั่วไป เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน สามารถนำไปดูแลญาติที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานได้ และปิดท้ายด้วยการ เลือกตั้งประธานชมรมท่านใหม่เนื่องจากคบวาระ และจับสลากแลกของขวัญปีใหม่  ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเสนา