วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออำเภอเสนา นำโดย นายจักรพันธ์ ดำคุ้ม ปลัดอำเภอเสนา รักษาราชการแทนนายอำเภอเสนา นายแพทย์ณัฏฐพล เผด็จสุวันนุกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านปฐมภูมิ โรงพยาบาลเสนา และคณะ เปิดตัวรณรงค์ เชิญชวนประชาชนชาวอำเภอเสนา ฉีดวัคซีน COVID-19 “ฉีดวัคซีน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” โดยใช้รถกระจายเสียง และแจกเอกสารไปทั่วทุกพื้นที่ในเขตอำเภอเสนา