กิจกรรมผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา

244245782_623092822389402_5206157284386582327_n

นายแพทย์ธเนศ ดุสิตสุนทรกุล

ภาพกิจกรรมด้านสาธารณสุข

สื่อวีดีทัศน์

สาระน่ารู้

ข่าวประชาสัมพันธ์