กิจกรรมผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา

244245782_623092822389402_5206157284386582327_n

นายแพทย์ธเนศ ดุสิตสุนทรกุล

แบบประเมินความเสี่ยงโควิด

https://covid19.rajavithi.go.th/test/th_index.php

 

ภาพกิจกรรมด้านสาธารณสุข

สื่อวีดีทัศน์

มุมสุขภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์