กิจกรรมผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา

113594

นายแพทย์วัฒน์ชัย จรูญวรรธนะ

แบบประเมินความเสี่ยงโควิด

https://covid19.rajavithi.go.th/test/th_index.php

 

ภาพกิจกรรมด้านสาธารณสุข

สื่อวีดีทัศน์

มุมสุขภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์