กิจกรรมผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา

IMG_0030r

นายแพทย์นิติ เหตานุรักษ์

ภาพกิจกรรมด้านสาธารณสุข

สื่อวีดีทัศน์

มุมสุขภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์