โรงพยาบาลเสนา :: บริการดี มีคุณธรรมนำสุขภาพ
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่องรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการพิเศษ ฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลเสนา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกาศโรงพยาบาลเสนา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 5 หมวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องสอบราคาซื้อน้ำยาสำหรับตรวจทางด้านเคมีคลินิก จำนวน 31 รารยการ ของโรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเงื่อนไขและราคากลางน้ำยาสำหรับตรวจทางด้านเคมีคลินิก จำนวน 31 รายการ
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาลชุมชน)ระดับชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลเสนา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 5 หมวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
ประกาศโรงพยาบาลเสนา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ทั้งหมด

วันที่ 13 มกราคม 2560 คณะผู้บริหารและ เจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญสวดมนต์ส่ง ขบวนธรรมยาตรา “พระพุทธชยันตีองค์ดำนาลันทา” พระผู้เป็นเลิศแห่งปัญญาและการเยียวยา จากเสถียรธรรมสถานที่เคลื่อนขบวนธรรมยาตรา มาให้เจ้าหน้าที่ ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย และประชาชนทั่วไป ได้กราบไหว้สักการะ  ณ ลานพฤกษา โรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 10 -13 มกราคม 2560
แพทย์หญิงโศรยา ธรรมรักษ์    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเสนา จัดงานส่งสุข...ปีใหม่ 2560 สักการะพระพุทธเสนาโรคาพินาศ พระพรหม พระภูมิ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์  รับพรปีใหม่จากท่านผู้อำนวยการ และรับของที่ระลึก  รับประทานอาหารร่วมกัน  เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมบุษราคัม โรงพยาบาลเสนา

ทั้งหมด

วันที่ 13 มกราคม 2560 คลินิกกระตุ้นพัฒนาการโรงพยาบาลเสนา ร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยแพทย์หญิงโสภา  พิชัยณรงค์ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านการแพทย์  เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 สำหรับเด็กพิเศษที่มารับบริการ ณ  โรงพยาบาลเสนา

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลเสนา จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ การเขียนแบบประเมินตนเอง ” ให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเสนา  โดยแพทย์หญิงฉมาภรณ์  คลังรัตน์  หัวหน้าศูนย์พัฒนาคุณภาพ และทีมพัฒนาคุณภาพ เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560  
ณ  ห้องประชุมบุษราคัม โรงพยาบาลเสนาทีมรับบริจาคโลหิต และทีมสหวิชาชีพ โรงพยาบาลเสนา ออกหน่วยเคลื่อนที่  ในงาน “ บริจาคโลหิต ช่วยชีวิต ช่วยสังคม” จัดโดยสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ โรงเรียนปัณณวิชญ์  ได้โลหิตทั้งหมด 81 ยูนิต จากผู้บริจาคโลหิต 81 ท่าน เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมโรงเรียนปัณณวิชญ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ทั้งหมด

ทั้งหมด

  'วิษณุ' เผย นัดถก คกก.แก้ร่าง รธน.ฉบับประชามติ 17 ม.ค.นี้ ...
 ประกาศฉบับที่ 6 เตือนฝนตกหนัก 9 จว.ใต้ ปภ.เร่งฟื้นฟู ร.ร.ถูกน้ำท่วม ...
 กรมทางหลวง ระดมเจ้าหน้าที่นับร้อย เร่งฟื้นฟูเส้นทางบางสะพาน-บ้านกรูด  ...

  นายกฯ ลงใต้สัปดาห์หน้า ติดตามเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย ...
 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพนักบินกริพเพน 39 ...
 มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มอบถุงยังชีพผู้ประสบอุทกภัยชุมพร ...

ทั้งหมด : ตั้งแต่่ 1 ม.ค.55
เดือนนี้ : วันนี้ :