โรงพยาบาลเสนา :: บริการดี มีคุณธรรมนำสุขภาพ
ประกาศผลสอบพนักงานราชการ
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศ ระกวดราคาซื้อตู้ใส่ของสแตนเลส ขนาด 1200 x 550 x 1900 มม. จำนวน 4 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
ขยายกำหนดการ วัน เวลา รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ทั้งหมด

โรงพยาบาลเสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ในนามแม่ข่ายสาธารณสุขโซนนาคราชซ้าย จัดโครงการประกวดอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่น 10 สาขา ของโซนนาคราชซ้าย ได้แก่ เสนา บางซ้าย ผักไห่ ลาดบัวหลวง โดยได้รับเกียรติจากคุณถาวร  พลเดช  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงาน เพื่อคัดเลือกตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นเข้าร่วมประกวดในระดับจังหวัดต่อไป เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมบุษราคัม โรงพยาบาลเสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
แพทย์หญิงจิรวรรณ  อารยะพงษ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา เป็นประธานเปิดการประชุม “เตรียมความพร้อมซ้อมแผนอัคคีภัยในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ รุ่นที่ 1 จำนวน 120 คน  โดยจำลองเหตุการณ์เหมือนเหตุการณ์จริง ให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเสนาเพื่อตระหนักถึงอันตรายที่เกิดจากอัคคีภัย ตลอดจนสามารถปฏิบัติการตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดอัคคีภัย ณ  ห้องประชุมบุษราคัม  โรงพยาบาลเสนา ในวันที่  9 กรกฎาคม 2558 และจะจัดอบรมอีก 3 รุ่น ในวันที่ 22,28 กรกฏาคม , 5 สิงหาคม 2558 

ทั้งหมด

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558  แพทย์หญิงโสภา  พิชัยณรงค์  รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลเสนา เป็นประธานเปิดการประชุมและร่วมประชุม คุณวรรณภา  วีรอนันตวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล และเจ้าหนี้ที่เตรียมความพร้อมรับเหตุการณ์ด้านการแพทย์ และสาธารณสุข Incident Command System เพื่อเตรียมความพร้อมและร่วมซ้อมแผนกับทีมสาธารณสุขทั้งหมดของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันจันทร์ ที่ 20 กรกฏาคม 2558 

เมื่อวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2558 เครือข่ายสุขภาพอำเภอเสนา : โรงพยาบาลเสนาและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสนา จัดโครงการอบรม “สร้างแกนนำต้นแบบพฤติกรรมสุขภาพ 3อ.3ส. ได้แก่ 1.อาหาร 2.ออกกำลังกาย 3.อารมณ์ 1.ลดดื่มสุรา 2.ไม่สูบบุหรี่ 3.สิ่งแวดล้อม ในการส่งเสริมสุขภาพครอบครัวและเฝ้าระวังโรคหลอดเลือดสมอง (CVD) อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2558
          นายเกียรติศักดิ์ ชั้วทอง สาธารณสุขอำเภอเสนา เป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้ อสม. ได้มีทักษะในเรื่องพฤติกรรมสุขภาพ ในด้าน 3อ.3ส. และเฝ้าระวังโรคหลอดเลือดสมอง (CVD) สามารถนำไปสื่อสารถ่ายทอดและเป็นต้นแบบสุขภาพให้แก่ประชาชนในตำบลต่างๆได้มี สุขภาพดี ในการประชุมครั้งนี้มี อสม. สนใจเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 300 คน ณ ห้องประชุมบุษราคัม โรงพยาบาลเสนา เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 แพทย์หญิงโสภา  พิชัยณรงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลเสนา พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ต้อนรับอาจารย์สุภาพร  องศ์สุริยานนท์ วิทยากรอิสระจากสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา อาจารย์พรรณิภา  ตุรงค์เรือง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการพัฒนางานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพตามมาตรฐานงานสุขศึกษา มีหน่วยงานต่างๆในโรงพยาบาลเสนาร่วมนำเสนอผลงานด้านสุขศึกษาและพฤติกรรม ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม โรงพยาบาลเสนา

ทั้งหมด

ทั้งหมด

  วงการเพลงเศร้า! อู๋ แมคอินทอช เส้นเลือดสมองแตก เสียชีวิตวัย 56 ปี ...
 พ่อเฒ่าคิดสั้น ผูกคอดับคาบ้าน บ่นไม่อยากเป็นภาระลูกหลาน ...
 บึงกาฬฝนตกหนัก น้ำท่วมบ้านหลายหลัง ซัดปลาในกระชังหาย ...

  ฝรั่งเศสสกัดผู้ลอบเข้าอังกฤษด้วยรถไฟลอดอุโมงค์กว่าพันครั้งในคืนเดียว ...
 ขนส่งเผยผลประเมินความพึงพอใจผู้โดยสารแท็กซี่ภาพรวมยังไม่ผ่านเกณฑ์ ...
 ตำรวจยังไม่สรุปสาเหตุการตาย"เสี่ยชูวงศ์"เตรียมประชุมสรุปสำนวนสัปดาห์หน้า ...

ทั้งหมด : ตั้งแต่่ 1 ม.ค.55
เดือนนี้ : วันนี้ :