โรงพยาบาลเสนา :: บริการดี มีคุณธรรมนำสุขภาพ
ประกาศสอบราคาซื้อน้ำยาสำหรับตรวจทางด้านเคมีคลินิก จำนวน 27 รายการ
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน พร้อมระบบกรองอากาศ และระบบแก๊สทางการแพทย์ จำนวน 1 งาน ของโรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน พร้อมระบบกรองอากาศ และระบบแก๊สทางการแพทย์ จำนวน 1 งาน ของโรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจ
ประกาศ ขยายกำหนดการ วัน เวลา รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

ทั้งหมด

วันที่ 10 เมษายน 2558 แพทย์หญิงจิรวรรณ อารยะพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา นำทีมจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2558 พร้อมรณรงค์เรื่อง 7 วันอันตรายเพื่อกระตุ้นให้ผู้มารับบริการตระหนักถึงความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ได้รับเกียรติจากคุณวราภรณ์ บุญสังข์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนความรู้เรื่อง 7 วันอันตราย,รณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลวันสงกรานต์,ผู้สูงอายุ วัยที่ลูกหลานต้องใส่ใจ และการเลือกรับประทานอาหารสำหรับผู้สูงอายุในช่วงฤดูร้อน ชมการสาธิตเมนูชูสุขภาพ (ส้มตำเห็ดเข็มทอง) โดยโภชนากรของโรงพยาบาล ร่วมสนุกตอบคำถามชิงรางวัล ณ แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเสนา 
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 แพทย์หญิงจิรวรรณ อารยะพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา รับมอบเงินบริจาค จากคุณสำรวย และคุณสุมาลี สัยยะนิฐี เพื่อร่วมสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ อาคารผู้ป่วย 144 เตียง โดยบริจาคเป็นห้องพิเศษ จำนวน 1 ห้อง มูลค่า 300,000 บาท ณ โรงพยาบาลเสนา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทั้งหมด

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 โรงพยาบาลเสนาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการซ้อมแผนอุบัติเหตุกลุ่มชนแบบบูรณาการ อำเภอเสนา ประจำปี 2558 ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพงานการพยาบาล กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลเสนา เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติ และอุบัติเหตุกลุ่มชน ได้รับเกียรติจากนายแพทย์รัฐพงษ์ บุรีวงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากร พร้อมทำกิจกรรม Work Shop โดยใช้สถานการณ์จริงในวันที่ 16 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมบุษราคัม โรงพยาบาลเสนา

เสถียรธรรมสถานเคลื่อนขบวนธรรมยาตรา “พระพุทธชยันตีองค์ดำนาลันทา” พระผู้เป็นเลิศทางปัญญาและการเยียวยา มาประดิษฐาน ณ โรงพยาบาลเสนา เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 7-8 เมษายน 2558 เพื่อให้พุทธศาสนิกชน และผู้มีจิตศรัทธาได้สักการะบูชา พร้อมร่วมสาธยายมนต์ทำวัตรเย็น ชมสื่อธรรมะ และสนทนาธรรม โดยแม่ชีจากเสถียรธรรมสถาน ณ ลานกล้วยไม้ โรงพยาบาลเสนา

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558 แพทย์หญิงจิรวรรณ อารยะพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา แพทย์หญิงโสภา พิชัยณรงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ พร้อมทีมดูแลเด็กพิเศษ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี เพื่อเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์เฉพาะความพิการ ณ คลินิกส่งเสริมพัฒนาการเด็ก โรงพยาบาลเสนา

ทั้งหมด

 พระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ...  [+อ่านต่อ]
 17 มี.ค.58 VDO ประชุมเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขที่สำคัญเร่งด่วนในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รอบ 6 เดือน โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ...  [+อ่านต่อ]
 2-3 ก.พ.58 เชิญ อบรม กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรสาธารณสุข ครั้งที่ 2/2558 ...  [+อ่านต่อ]
 19 ธ.ค.57 VDO ประชุมเตรียมพร้อมรับในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558  ...  [+อ่านต่อ]
 เชิญอบรม!! เพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลัง รุ่น 1 ณ จ.ตรัง ...  [+อ่านต่อ]

ทั้งหมด

  "มาร์ติเนซ" ชู "เฟลไลนี" ฟอร์มแจ่มสุดในทีมปิศาจแดง ...
 9 เด็กนักเรียน ป.6 ชาวสิงห์บุรี สอบคณิตฯ-อังกฤษ O-NET เต็ม 100 ...
 ถูกไปไหม! 'เมอร์สัน' หนุนเชลซีสอย 'ฟัลเกา' 15 ล้านปอนด์ ...

  คืบเพลิงไหม้ชุมชนตลาดปีนังวอด 13 หลัง ชาวบ้านเจ็บ 2 คน ...
 "ประยุทธ์"แสดงความเสียใจเหตุแผ่นดินไหวเนปาล ...
 นายกฯ เตรียมใช้มาตรา 44 หากแต่งตั้ง ปธ.บอร์ดสลากไม่ได้ ...

ทั้งหมด : ตั้งแต่่ 1 ม.ค.55
เดือนนี้ : วันนี้ :