โรงพยาบาลเสนา :: บริการดี มีคุณธรรมนำสุขภาพ
ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
ราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล

ทั้งหมด

VDO สรุปข่าว เดือนมีนาคม 2559 รพ.เสนา

แพทย์หญิงโศรยา  ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเสนา  จัดงาน “สืบสานประเพณีไทย สงกรานต์ปีใหม่ 2559” ร่วมสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ จิตอาสา และผู้ป่วยที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล พร้อมแจกของที่ระลึก ซึ่งเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดี ระหว่างผู้มาใช้บริการกับโรงพยาบาล สร้างความสนุกสนาน และความสามัคคีภายในองค์กร ณ โรงพยาบาลเสนา วันที่ 11 เมษายน 2559 

ทั้งหมด

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 โรงพยาบาลเสนา จัดอบรม ประหยัดพลังงาน เพื่อร่วมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม คุณณัฐวัฒน์ ฤกษ์ชัยศรี รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ เป็นประธานเปิดการอบรม โดยมีคุณสุทธินันท์  ไทยเจริญ กลุ่มร่วมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนความรู้ เรื่องการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าให้ถูกวิธี การประหยัดไฟเบอร์ 5 พลังงานทดแทน และ 108 วิธีปฏิบัติเพื่อการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าพัฒนาสู่ความยั่งยืน ณ ห้องประชุมบุษราคัม

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 โรงพยาบาลเสนา จัดประชุมวิชาการเรื่อง จริยธรรมกับการมุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการพยาบาล คุณประภา  กลิ่นสาลี  รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยได้รับเกียรติจากคุณอนุชา กาศลังกา นิติกรชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มงานคดีทางการแพทย์ สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นวิทยากรบรรยายแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทางการพยาบาล มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องกฎหมายและจริยธรรมทางการพยาบาล ซึ่งจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานทางการพยาบาล ลดความเสี่ยงต่อการถูกฟ้อง หรือร้องเรียนจากการปฏิบัติงานทางการพยาบาล ณ ห้องประชุมบุษราคัม โรงพยาบาลเสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 18 เมษายน 2559 เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2559 คุณณัฐวัฒน์ ฤกษ์ชัยศรี รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเสนาร่วมรดน้ำขอพรจากนางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายก อบจ. พระนครศรีอยุธยา ณ บ้านพักอำเภอวังน้อย

ทั้งหมด

ทั้งหมด

  'มรกต' สดกว่า! ไล่ตีเข่าชนะแต้ม กานต์ ศึกอาร์แอร์ไลน์ คู่เอกลุมพินี ...
 นักวิชาการ แนะ คสช.ใจกว้าง เปิดพื้นที่คนเห็นต่างแสดงความเห็นร่างฯ ...
 บินโลว์คอสมะกัน ตกหลุมอากาศ เจ็บ 7 คน ต้องเปลี่ยนเส้นทาง ...

  นายกฯญี่ปุ่นเข้าพบปูตินถึงรัสเซีย หวังสานสัมพันธ์ระว่างสองชาติ ...
 คำต่อคำ : คืนความสุขให้คนในชาติ 6 พฤษภาคม 2559 ...
 รัสเซียยันไม่มีเครื่องบินเฉียดใกล้ค่ายผู้พลัดถิ่นซีเรียที่ถูกถล่ม ...

ทั้งหมด : ตั้งแต่่ 1 ม.ค.55
เดือนนี้ : วันนี้ :