โรงพยาบาลเสนา :: บริการดี มีคุณธรรมนำสุขภาพ
User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน? / สมัครสมาชิก!!!
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
ทิศทางองค์กร ประกาศ/นโยบาย
ตารางการให้บริการทางการแพทย์
คู่มือแผนรับสถานการณ์น้ำท่วม
คลินิกเอกชนในเครือข่ายประกันสังคม

รายงานอุทกภัย 2557
รายงานอุทกภัย 2556
มติประชุมกระทรวงและรายงาน
การประชุมกระทรวงสาธารณสุข
รายงานการประชุมผู้บริหาร
ระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข
รายงานการประชุม กวป.
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กำหนดการประชุม กวป.
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รายงานการประชุม คปสข.
โรคหัวใจ
อัมพฤกษ์ อัมพาต
โรคจากอาหารที่มากับฤดูร้อน
การตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง
โรคไส้ติ่งอักเสบ
ทั้งหมด
previous year previous month กันยายน 2557 next month next year
SMTWTFS
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาบริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ประกาศ สอบราคาซื้อเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 1 เครื่อง
ประกาศ รับย้ายข้าราชการ
ประกาศ สอบราคาซื้อเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิต ชนิด Compact จำนวน 6 เครื่อง
ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำป้องกันน้ำท่วม จำนวน 1 งาน

ทั้งหมด

นายวิทยา  ผิวผ่อง  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดกิจกรรม พบปะหารือ “สภากาแฟ” แบบไม่เป็นทางการ
กิจกรรม พบปะหารือ “สภากาแฟ” แบบไม่เป็นทางการ  จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ,ผู้อำนวยการสถานศึกษา,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด,นายอำเภอทุกอำเภอ,นายกเทศมนตรีทุกเทศบาล และภาคเอกชน ได้พูดคุยและพบปะหารือเรื่องการทำงานในแต่ละภาคส่วน เกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค  ซึ่งในครั้งนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นเจ้าภาพจัดงาน  นำโดยนายแพทย์พิทยา  ไพบูลย์ศิริ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แพทย์หญิงจิรวรรณ  อารยะพงษ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา นายแพทย์วิวัฒน์  ปองเสงี่ยม รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คณะแพทย์ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเสนาร่วมกิจกรรมพบปะหารือในครั้งนี้ด้วย และในปี 2557 นี้ นายวิทยา  ผิวผ่อง  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เกษียณอายุราชการด้วย จึงมีการมอบดอกไม้ และอวยพร เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557         ณ บริเวณศาลารวมใจ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 


นายพิทยา   ไพบูลย์ศิริ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดโครงการ “มหกรรมความรู้และผลงานเด่นการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ตลอดจนการและเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ในการดำเนินงานของบุคลากรและหน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับ อันเป็นรูปแบบที่เอื้อในการจัดบริการสุขภาพของพื้นที่ที่เกิดประสิทธิภาพ และความคุ้มค่าของงานบริการสาธารณสุข
แพทย์หญิงจิรวรรณ  อารยะพงษ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา นายแพทย์วิวัฒน์  ปองเสงี่ยม รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเสนา ร่วมงานมหกรรมในครั้งนี้ด้วย โดยนายแพทย์วิวัฒน์  ปองเสงี่ยม รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ได้รับเกียรติเป็นผู้อภิปราย เรื่อง “ทุกอย่างก้าว กับบริการประชาชน” ร่วมกับ หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล รพ.สมเด็จฯ และ ผอ.รพสต.บ้านช้าง อ.อุทัย ในการนี้ โรงพยาบาลเสนาได้ร่วมจัดบูธแสดงนิทรรศการผลงานเด่น คปสอ.เสนา เมื่อวันที่ 16 -17 กันยายน 2557 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา


ทั้งหมด

แพทย์หญิงโสภา พิชัยณรงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มภารกิจด้านทุติยภูมิ และตติยภูมิ พร้อมคณะแพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลเสนา ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และเยี่ยมบ้านประชาชนที่น้ำเริ่มท่วม ณ ตำบลหัวเวียง ในเขตอำเภอเสนา เพื่อ ตรวจรักษาเบื้องต้น แนะนำวิธีการดูแลตนเองในช่วงภัยพิบัติน้ำท่วม และการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไม่ให้ขาดยาขณะน้ำท่วม
ทั้งนี้ นายธีระพล  ศิริณานุวัฒน์ นายอำเภอเสนา นำทีม เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเสนา สาธารณสุขอำเภอ ท้องถิ่น ลงพื้นที่ให้กำลังใจประชาชน ผู้พิการ ผู้ป่วยที่ประสบกับปัญหาอุบัติภัยน้ำท่วมในขณะนี้ ซึ่งมีผู้แทนองค์การเภสัชกรรมมอบยาตำราหลวงเพื่อให้ประชาชนไว้ใช้ในช่วงภัยพิบัติน้ำท่วม เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 ณ วัดหัวเวียง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยาโรงพยาบาลเสนาจัดประชุมวิชาการเรื่อง “การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง” โดยนายแพทย์ณิธัตธ  ต่อบุณศุภชัย อายุรแพทย์โรคไต  โรงพยาบาลเสนา เป็นประธานเปิดการประชุม เพื่อให้เครือข่ายโรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลเสนา โรงพยาบาลบางซ้าย โรงพยาบาลบางไทร โรงพยาบาลผักไห่ และโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ได้มีแนวทางในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายร่วมกัน เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมบุษราคัม โรงพยาบาลเสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

คุณสุวิชา  สังข์พันธุ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมทั้งแพทย์ พยาบาลโรงพยาบาลเสนา จ.พระนครศรีอยุธยา รับมอบยาตำราหลวง จำนวน 500 ชุด จากคุณสุรพงษ์  อินทรวงศ์  ผู้อำนวยการกองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืนองค์กรเภสัชกรรม เพื่อไว้ใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ประสบกับปัญหาอุบัติภัยน้ำท่วมในขณะนี้ ณ วัดหัวเวียง ต.หัวเวียง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
ทั้งนี้ทีมแพทย์และพยาบาลลงพื้นที่ออกเยี่ยมบ้านเรือนประชาชนในเขตอำเภอเสนาโดยสัญจรทางเรือ เพื่อพูดคุย ตรวจรักษาเบื้องต้น แนะนำวิธีการดูแลตนเองในช่วงน้ำท่วม และแจกยาสามัญประจำบ้าน เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557 ณ หมู่10 ต.หัวเวียง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยาทั้งหมด

ทั้งหมด

 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางปฏิบัติตามระเบียบการบริหารจัดการ การจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (1 ก.ย.57 ริชมอนด์) ...  [+อ่านต่อ]
 16 ก.ย.57 เชิญประชุมวิชาการ CPIRD 2014 and 20th Anniversary  ...  [+อ่านต่อ]
 12 ก.ย.57 เชิญ ส่วนกลาง อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ...  [+อ่านต่อ]
 26 ส.ค.57 สรุปข้อสั่งการ "มาตรการเตรียมพร้อมรับโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา" ...  [+อ่านต่อ]
 ด่วน !! เชิญประชุม 1 ก.ย.57 ชี้แจงนโยบายและทิศทางการพัฒนางานสาธารณสุขฉุกเฉิน ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ...  [+อ่านต่อ]

ทั้งหมด

  ล่ามือมีดวัย61ปี บุกแทงฆ่าอุกอาจ‘กิ๊กเมีย’ ...
 นิติศาสตร์มช.เลื่อนเสวนาเรื่อง‘ปี๊บคลุมหัว’หลังทหารขอร้อง ...
 ศาลมะกันจำคุกลูกเขยบิน ลาเดน ตลอดชีวิต ในคดี 9/11 ...

  มิลานตามตีเสมอเอ็มโปลี2-2บอลกัลโชอิตาลี ...
 โด้ซัด4ลูก ชุดชาวคืนฟอร์มต้อนเอลเช5-1บอลสเปน ...
 บาร์เยิร์นต้อนขาด4-0ยึดจ่าฝูงบุนเดสลีกา ...

ทั้งหมด : ตั้งแต่่ 1 ม.ค.55
เดือนนี้ : วันนี้ :