โรงพยาบาลเสนา :: บริการดี มีคุณธรรมนำสุขภาพ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลเสนา
ประกาศสอบราคาซื้อน้ำยาสำหรับตรวจทางด้านเคมีคลินิก จำนวน 27 รายการ
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน พร้อมระบบกรองอากาศ และระบบแก๊สทางการแพทย์ จำนวน 1 งาน ของโรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน พร้อมระบบกรองอากาศ และระบบแก๊สทางการแพทย์ จำนวน 1 งาน ของโรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทั้งหมด

เมื่อวันที่  19 พฤษภาคม 2558 แพทย์หญิงจิรวรรณ อารยะพงษ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา และคณะเจ้าหน้าที่ ต้อนรับ ทีมอาจารย์จากคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี  พร้อมรับฟังสรุปประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานนอกสถานที่ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพพยาบาล หลักสูตร วิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารก และการผดุงครรภ์ ปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมทับทิมยาม โรงพยาบาลเสนา 
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558  แพทย์หญิงจิรวรรณ  อารยะพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา  แพทย์หญิงโสภา  พิชัยณรงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นายแพทย์ณิธัตธ ต่อบุณศุภชัย ประธาน โครงการ “รวมใจลดพุงทั่วไทย  ถวายไท้องค์ราชัน 84 พรรษา ”ของโรงพยาบาลเสนา ภายใต้กิจกรรม “ลดดี  ลดเด่น ลดเป็นคู่”มอบรางวัลทองคำหนัก 2 สลึงและเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้ที่ลดน้ำหนักได้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอตลอดระยะเวลา 1 ปี(2556-2557)และมอบทองคำหนัก 1 สลึง 2 เส้น ในกิจกรรม Supper slender Health enjoy ณ ห้องประชุมบุษราคัม โรงพยาบาลเสนา

ทั้งหมด

แพทย์หญิงจิรวรรณ อารยะพงษ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา ทันตแพทย์หญิง รัตน์สินี จิรธนา หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม พร้อมด้วยทีมงานทันตกรรม จัดอบรมครู ครูพี่เลี้ยงเด็กเล็กและเด็กอนุบาล ครูประถมศึกษา ที่รับผิดชอบงานทันตสาธารณสุขในโรงเรียนทุกแห่งของอำเภอเสนา  เรื่อง การดูแลสุขภาพช่องปากเด็กเล็กและการรับผิดชอบงานด้านทันตสาธารณสุขในโรงเรียน ระหว่างวันที่ 11 – 12 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมบุษราคัม  โรงพยาบาลเสนา

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 แพทย์หญิงจิรวรรณ อารยะพงษ์ พร้อมพยาบาลและคณะเจ้าหน้าที่ รพ.เสนา ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันพยาบาลสากล  ซึ่งตรงกับวันที่ 12 พฤษภาคมของทุกปี นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสำหรับผู้มารับบริการแผนกผู้ป่วยนอก โดยพยาบาล กล่าวถึงความสำคัญของวันพยาบาลสากลและบทบาทของพยาบาล พร้อมจัดกิจกรรมวันความดันโลหิตสูงโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 17 พฤษภาคมของทุกปี คำขวัญในการรณรงค์ปีนี้คือ “คุณรู้ระดับความดันของคุณหรือยัง?” โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรม เป็นวิทยากรให้ความรู้ เกี่ยวกับโรค ความสำคัญและความเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูง พยาบาลและโภชนากร แนะนำเรื่องอาหารลดเค็ม ลดมัน พร้อมสาธิตเมนูชูสุขภาพ ร่วมสนุกตอบปัญหาชิงรางวัล ณ แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเสนา

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 แพทย์หญิงโสภา พิชัยณรงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นายแพทย์กฤษดา ทิพย์รัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเสนา ให้การต้อนรับ ทีมผู้ประเมินมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยสำหรับโรงพยาบาล จากสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม สำนักป้องกันและควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพมหานคร และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม

ทั้งหมด

 พระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ...  [+อ่านต่อ]
 17 มี.ค.58 VDO ประชุมเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขที่สำคัญเร่งด่วนในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รอบ 6 เดือน โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ...  [+อ่านต่อ]
 2-3 ก.พ.58 เชิญ อบรม กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรสาธารณสุข ครั้งที่ 2/2558 ...  [+อ่านต่อ]
 19 ธ.ค.57 VDO ประชุมเตรียมพร้อมรับในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558  ...  [+อ่านต่อ]
 เชิญอบรม!! เพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลัง รุ่น 1 ณ จ.ตรัง ...  [+อ่านต่อ]

ทั้งหมด

  โพลเผย ปชช.ให้คะแนน 8.15 การทำงานของ คสช. ครบ 1 ปี ...
 ค้นกุฏิเจอรู! สงสัยพระถ้ำมอง แอบถ่ายคลิป ‘สาวอาบน้ำมนต์’ ...
 ฆ่าโหดหนุ่มเขมร! มีดเชือดคอ - แทงร่างพรุน หมกศพใต้ทางด่วน ...

  "แมนเดลาแห่งไต้หวัน"ประกาศลงสู้ศึกเลือกตั้ง ปธน.ปีหน้า ...
 มาเลเซียเปิดแผน ศก.5 ปี ตั้งเป้าเป็นประเทศ ศก.รายได้สูงในปี 63 ...
 เครือข่ายคนพิการร้องนายกฯ ยกเลิกมติบอร์ดกองสลากฯ ลดโควตา ...

ทั้งหมด : ตั้งแต่่ 1 ม.ค.55
เดือนนี้ : วันนี้ :