โรงพยาบาลเสนา :: บริการดี มีคุณธรรมนำสุขภาพ
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีด จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ของโรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่แบบคมชัดพร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ จำนวน 1 ชุด) ของโรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเงื่อนไขและราคากลางกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่แบบคมชัดพร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ จำนวน 1 ชุด ของโรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน 3 แก๊ซ พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเคร่ืองติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยาสลบ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 25 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

ทั้งหมด

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับการจ้างการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง 7 ชั้น งวดที่ 10-11/18 โดยมีแพทย์หญิงโศรยา ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา พร้อมคณะกรรมการตรวจรับเข้าร่วมประชุมและพาเดินตรวจรับที่ไซต์งาน   ณ โรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 แพทย์หญิงโศรยา ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็นในวันธรรมสวนะ ประจำปี 2559 เพื่อถวายพระราชกุศลในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุ 89 พรรษา และเพื่อขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 ณ วัดปิ่นแก้ว ต.ชายนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

ทั้งหมด

วันที่ 19 - 21 กันยายน 2559 โรงพยาบาลเสนาจัดอบรมการฟื้นฟูความรู้เชิงปฏิบัติการ เรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพ ( CPR 2015) จัดโดยทีมงาน ICU เพื่อให้บุคลากรของโรงพยาบาลเสนา มีความรู้และฝึกฝนพัฒนาทักษะ ให้มีการชำนาญ ในการช่วยฟื้นคืนชีพ ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 3 โรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 โรงพยาบาลเสนาจัดอบรม โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดบริการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี ปี 2559 นายแพทย์วันชัย  วงศ์สุวรรณ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านปฐมภูมิ เป็นประธานเปิดการอบรม ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยให้เหมาะสม ลดอัตราการขาดนัด และการเสียชีวิต ป้องกันการดื้อยาต้านไวรัส โรคหลอดเลือด และโรคหัวใจในอนาคต โดยมีผู้ป่วยสนใจเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 87 คน ณ ห้องประชุมบุษราคัม โรงพยาบาลเสนา

โรงพยาบาลเสนา จัดอบรมฟื้นฟูความรู้วิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล การจัดการความเสี่ยงในโรงพยาบาล” เพื่อให้ความรู้ทั่วไปของโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล และหลักการปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ แนวทางปฏิบัติในการป้องกันการติดเชื้อโดยใช้หลักแสตนดาดพรีคอชั่น วิธีการปฏิบัติในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในงานประจำที่สำคัญตามหลัก IC ในกลุ่มพนักงานช่วยเหลือคนไข้หน่วยงานต่างๆจำนวน 3 รุ่น เมื่อวันที่ 9, 14 และ 16 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมบุษราคัม โรงพยาบาลเสนา 

ทั้งหมด

ทั้งหมด

  จีนเปิดตัวกล้องโทรทรรศน์วิทยุใหญ่ที่สุดของโลก ...
 กระบะเสยท้ายเทรลเลอร์ ลอยค้างขอบสะพาน พลเมืองดีจอดช่วย เจอเฉี่ยวเจ็บ ...
 แฟนราชันโหวต ‘ซีดาน’ ทำถูก เปลี่ยนตัว ‘โด้’ ออกจากสนาม ...

  ไทยเตรียมเสนอไซเตสปรับบัญชีห้ามการค้าไม้พะยูง ...
 ผบช.ภ.1 ยันเอาผิดเจ้าของเรือล่ม พร้อมมอบเงินญาติเหยื่อ 28 ราย ...
 คนร้ายก่อเหตุโจมตีใกล้วิทยาลัยอีเมอร์สัน บาดเจ็บ 6 ราย ...

ทั้งหมด : ตั้งแต่่ 1 ม.ค.55
เดือนนี้ : วันนี้ :